Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: 3D

3D & BIM Technology Services

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo… Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực. Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.

Mô hình 3D cho Unreal Engine

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D cho dự án bất động sản thực hiện bằng Unreal Engine. Mô hình bao gồm địa hình, nhà, đường giao thông…

Mô phỏng nhà để xe thông minh

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D và làm phim mô phỏng nhà để xe thông minh. Minh họa hoạt động của hệ thống kiểm tra xe tự động.

Số hóa 3D cột điện, cột thu phát sóng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Số hóa cột điện cao thế, cột thu phát sóng… từ dữ liệu Point cloud, tạo mô hình 3D và các bản vẽ 2D. Mô hình sau khi được số hóa sẽ dễ dàng cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa…

NDM_3dprint1

Mô hình in 3D công trình di tích lịch sử

Thông tin Dự án: Tạo mô hình in 3D công trình di tích lịch sử với độ chi tiết cao, nhiều họa tiết kiến trúc đặc thù. Video:

NDM_3Dtech_3dprint

Mô hình in 3D địa hình

Thông tin Dự án: Mô hình địa hình cho khu vực thành phố, đất nước dạng low poly cho in 3D, cắt CNC. Kết hợp giữa dữ liệu cao độ của địa hình thực tế và mô hình 3D để tính toán kích thước và số lượng các lớp in phù hợp.

NDM_3Dtech_Railway3D

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

Thông tin Dự án: Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm. Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga. Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.

Nút giao thông nhiều tầng trong Infraworks

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình 3D thiết kế nút giao thông nhiều tầng trong Autodesk Infraworks.

NDM_3Dtech_hatang

Mô hình 3D hạ tầng giao thông

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D công trình cầu, đường, hầm, cảnh quan, 3D hiện trạng. Làm phim, ảnh giới thiệu dự án. Video:

NDM_3Dtech_DEM

Tạo địa hình từ ảnh chụp bằng Drone

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình địa hình (DEM), ảnh Orthophoto từ dữ liệu ảnh chụp khảo sát bằng Drone.