Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: VR

3D & BIM Technology Services

Mô hình 3D cho Unreal Engine

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D cho dự án bất động sản thực hiện bằng Unreal Engine. Mô hình bao gồm địa hình, nhà, đường giao thông…

NDM_3Dtech_Railway3D

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

Thông tin Dự án: Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm. Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga. Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.

3D cho Thực tế ảo (Virtual Reality), In 3D

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mô hình hóa 3D cho Thực tế ảo (VR) và In 3D: