Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: Infraworks

3D & BIM Technology Services

NDM Substation Infraworks model

Mô hình Trạm biến áp trong Infraworks

Thông tin Dự án: Mô hình 3D Trạm biến áp trong Autodesk Infraworks. Thông tin thể hiện bao gồm đường vào trạm biến áp kết nối với tuyến đường hiện trạng, khu vực đào đắp, hàng rào… Cảnh quan cây cối được thể hiện với kích thước và chủng loại theo thiết kế. Mô hình…
Read more

Nút giao thông nhiều tầng trong Infraworks

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình 3D thiết kế nút giao thông nhiều tầng trong Autodesk Infraworks.