Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình Trạm biến áp trong Infraworks

3D & BIM Technology Services

NDM Substation Infraworks model

Thông tin Dự án:

Mô hình 3D Trạm biến áp trong Autodesk Infraworks.

Thông tin thể hiện bao gồm đường vào trạm biến áp kết nối với tuyến đường hiện trạng, khu vực đào đắp, hàng rào…

Cảnh quan cây cối được thể hiện với kích thước và chủng loại theo thiết kế.

Mô hình 3D trạm biến áp, cột điện… minh họa theo thực tế hiện trạng.