Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Bản vẽ khảo sát hiện trạng từ Point cloud

3D & BIM Technology Services

NDM 3Dtech - Site Plan

Thông tin Dự án:

Tạo bản vẽ 2D khảo sát hiện trạng bao gồm bản vẽ mặt bằng bên trong nhà (floor plan) và bản vẽ hiện trạng bên ngoài (site plan).

Thể hiện đầy đủ thông tin kích thước, cao độ của cửa sổ, cửa đi, trần, mái nhà…

Thể hiện đầy đủ thông tin cao độ địa hình, đường đồng mức và các đối tượng khác như cây cối, cột điện…

Dữ liệu đầu vào là đám mây điểm (point cloud).

Bản vẽ được trình bày theo đúng tiêu chuẩn khu vực/ quốc gia.

Dữ liệu Point cloud