Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: Architecture

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_exterior_1

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe… Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc. Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.

2D và 3D floor plan

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước. Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.