Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: Architecture

3D & BIM Technology Services

Số hóa bản vẽ xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Số hóa bản vẽ xây dựng:

Dịch vụ Điều phối BIM

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều phối BIM:

Mô hình kiến trúc Revit

Thông tin Dự án: Mô hình kiến trúc tòa nhà hiện trạng trong phần mềm Autodesk Revit, phục vụ cho quá trình sửa chữa, cải tạo. Dữ liệu đầu vào là các bản vẽ thiết kế cũ cùng với ảnh, video hiện trạng tòa nhà.

NDM_3Dtech_exterior_1

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe… Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc. Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.

2D và 3D floor plan

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước. Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Mô hình hóa và Diễn họa Kiến trúc

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Mô hình hóa 3D và Diễn họa kiến trúc:

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Dịch vụ Mô hình hóa BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more