Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

2D và 3D floor plan

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước.

Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất.

Dữ liệu đầu vào là Point cloud.