Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: Visualization

3D & BIM Technology Services

Mô hình hóa và Diễn họa Hạ tầng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tạo mô hình 3D và Diễn họa công trình hạ tầng:

Minh họa quá trình thi công

Thông tin Dự án: Tạo ảnh 3D minh họa quá trình công nhà máy xử lý nước biển, hệ thống đường ống kết nối với nhà máy đến các khu vực trong thành phố.

Mô phỏng nhà để xe thông minh

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D và làm phim mô phỏng nhà để xe thông minh. Minh họa hoạt động của hệ thống kiểm tra xe tự động.

Mô hình hóa và Diễn họa Kiến trúc

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Mô hình hóa 3D và Diễn họa kiến trúc: