Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình hóa và Diễn họa Hạ tầng

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tạo mô hình 3D và Diễn họa công trình hạ tầng:

  • Tạo mô hình 3D công trình Hạ tầng: Cầu, đường bộ, đường hầm, đường sắt…
  • Mô hình Địa hình 3D từ các dữ liệu khảo sát hoặc nguồn mở;
  • Tạo phim, ảnh diễn họa, giới thiệu dự án, mô phỏng quá trình xây dựng.
NDM_3Dtech_hatang