Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Danh mục: Dịch vụ

3D & BIM Technology Services

Dịch vụ Thực tế ảo (Virtual Reality)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực tế ảo (VR): Chuyển đổi thiết kế 2D, 3D sang mô hình thực tế ảo VR (Virtual Reality). Kết hợp với kính để xem và tương tác với mô hình một cách trực quan. Làm phim, ảnh (VA – Virtual Animation) trực tiếp từ mô hình phục vụ…
Read more

Dịch vụ 3D

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mô hình 3D: Mô hình hóa 3D công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng. Phim, ảnh diễn họa, mô phỏng 3D dự án, công trình, kết cấu. Mô hình hóa 3D các bộ phận, chi tiết phục vụ cho công nghệ in 3D, cắt…
Read more

Dịch vụ BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more