Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Danh mục: Dịch vụ

3D & BIM Technology Services

Số hóa bản vẽ xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Số hóa bản vẽ xây dựng:

Dịch vụ Điều phối BIM

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều phối BIM:

Mô hình hóa và Diễn họa Hạ tầng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tạo mô hình 3D và Diễn họa công trình hạ tầng:

3D cho Thực tế ảo (Virtual Reality), In 3D

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mô hình hóa 3D cho Thực tế ảo (VR) và In 3D:

Mô hình hóa và Diễn họa Kiến trúc

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Mô hình hóa 3D và Diễn họa kiến trúc:

Dịch vụ Mô hình hóa BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more