Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Số hóa bản vẽ xây dựng

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Số hóa bản vẽ xây dựng:

  • Tạo các bản vẽ CAD từ các dữ liệu quét đám mây điểm (point cloud), bản phác thảo, bản PDF….
  • Các bản vẽ bao gồm cả kiến trúc, hạ tầng, khảo sát hiện trạng (site plan)… theo đúng tiêu chuẩn quốc gia/ vùng.
NDM_2D CAD
NDM_2D Floor