Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Danh mục: Dự án

3D & BIM Technology Services

Mô hình kiến trúc Revit

Thông tin Dự án: Mô hình kiến trúc tòa nhà hiện trạng trong phần mềm Autodesk Revit, phục vụ cho quá trình sửa chữa, cải tạo. Dữ liệu đầu vào là các bản vẽ thiết kế cũ cùng với ảnh, video hiện trạng tòa nhà.

NDM Substation Infraworks model

Mô hình Trạm biến áp trong Infraworks

Thông tin Dự án: Mô hình 3D Trạm biến áp trong Autodesk Infraworks. Thông tin thể hiện bao gồm đường vào trạm biến áp kết nối với tuyến đường hiện trạng, khu vực đào đắp, hàng rào… Cảnh quan cây cối được thể hiện với kích thước và chủng loại theo thiết kế. Mô hình…
Read more

NDM 3Dtech - Site Plan

Bản vẽ khảo sát hiện trạng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D khảo sát hiện trạng bao gồm bản vẽ mặt bằng bên trong nhà (floor plan) và bản vẽ hiện trạng bên ngoài (site plan). Thể hiện đầy đủ thông tin kích thước, cao độ của cửa sổ, cửa đi, trần, mái nhà… Thể hiện đầy đủ thông…
Read more

Minh họa quá trình thi công

Thông tin Dự án: Tạo ảnh 3D minh họa quá trình công nhà máy xử lý nước biển, hệ thống đường ống kết nối với nhà máy đến các khu vực trong thành phố.

Point cloud to CAD

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ bản vẽ CAD hoàn công (as-built) từ dữ liệu đầu vào Point cloud. Bản vẽ CAD không chỉ bám sát dữ liệu khảo sát (point cloud) mà còn phải thể hiện vật liệu cũng như tình trạng bề mặt tường, mái…

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo… Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực. Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.

Mô hình 3D cho Unreal Engine

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D cho dự án bất động sản thực hiện bằng Unreal Engine. Mô hình bao gồm địa hình, nhà, đường giao thông…

Mô phỏng nhà để xe thông minh

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D và làm phim mô phỏng nhà để xe thông minh. Minh họa hoạt động của hệ thống kiểm tra xe tự động.

Số hóa 3D cột điện, cột thu phát sóng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Số hóa cột điện cao thế, cột thu phát sóng… từ dữ liệu Point cloud, tạo mô hình 3D và các bản vẽ 2D. Mô hình sau khi được số hóa sẽ dễ dàng cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa…

NDM_3dprint1

Mô hình in 3D công trình di tích lịch sử

Thông tin Dự án: Tạo mô hình in 3D công trình di tích lịch sử với độ chi tiết cao, nhiều họa tiết kiến trúc đặc thù. Video: