Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình in 3D công trình di tích lịch sử

3D & BIM Technology Services

NDM_3dprint1

Thông tin Dự án:

Tạo mô hình in 3D công trình di tích lịch sử với độ chi tiết cao, nhiều họa tiết kiến trúc đặc thù.

Video: