Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: BIM

3D & BIM Technology Services

Dịch vụ Điều phối BIM

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều phối BIM:

Mô hình kiến trúc Revit

Thông tin Dự án: Mô hình kiến trúc tòa nhà hiện trạng trong phần mềm Autodesk Revit, phục vụ cho quá trình sửa chữa, cải tạo. Dữ liệu đầu vào là các bản vẽ thiết kế cũ cùng với ảnh, video hiện trạng tòa nhà.

Point cloud to CAD

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ bản vẽ CAD hoàn công (as-built) từ dữ liệu đầu vào Point cloud. Bản vẽ CAD không chỉ bám sát dữ liệu khảo sát (point cloud) mà còn phải thể hiện vật liệu cũng như tình trạng bề mặt tường, mái…

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo… Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực. Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.

NDM_3Dtech_BIM5D

Mô phỏng BIM 5D

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM cho công trình. Kết hợp giữa 3D + Thêm tiến độ (4D) và Chi phí (5D). Mô phỏng quá trình thi công trong Autodesk Navisworks. Video:

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Dịch vụ Mô hình hóa BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more