Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit.

Dữ liệu đầu vào là Point cloud.