Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình hóa và Diễn họa Kiến trúc

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Mô hình hóa 3D và Diễn họa kiến trúc:

  • Tạo mô hình 3D công trình kiến trúc nội và ngoại thất, mô hình 3D cho các dự án quy hoạch;
  • Tạo phim, ảnh diễn họa, giới thiệu dự án, mô phỏng quá trình xây dựng.
NDM_3D building
NDM_3D interior
NDM_3D quy hoach