Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

3D cho Thực tế ảo (Virtual Reality), In 3D

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mô hình hóa 3D cho Thực tế ảo (VR) và In 3D:

  • Chuyển đổi thiết kế 2D, tối ưu hóa mô hình 3D sang mô hình thực tế ảo VR (Virtual Reality);
  • Kết hợp với kính VR để xem và tương tác với mô hình một cách trực quan;
  • Tạo mô hình 3D cho dự án Game, In 3D.
NDM_3dprint1
NDM_3dprint1