Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: 3Dprint

3D & BIM Technology Services

NDM_3dprint1

Mô hình in 3D công trình di tích lịch sử

Thông tin Dự án: Tạo mô hình in 3D công trình di tích lịch sử với độ chi tiết cao, nhiều họa tiết kiến trúc đặc thù. Video:

NDM_3Dtech_3dprint

Mô hình in 3D địa hình

Thông tin Dự án: Mô hình địa hình cho khu vực thành phố, đất nước dạng low poly cho in 3D, cắt CNC. Kết hợp giữa dữ liệu cao độ của địa hình thực tế và mô hình 3D để tính toán kích thước và số lượng các lớp in phù hợp.

3D cho Thực tế ảo (Virtual Reality), In 3D

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mô hình hóa 3D cho Thực tế ảo (VR) và In 3D: