Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: 3Dprint

3D & BIM Technology Services

NDM_3dprint1

Mô hình in 3D công trình di tích lịch sử

Thông tin Dự án: Tạo mô hình in 3D công trình di tích lịch sử với độ chi tiết cao, nhiều họa tiết kiến trúc đặc thù. Video:

NDM_3Dtech_3dprint

Mô hình in 3D địa hình

Thông tin Dự án: Mô hình địa hình cho khu vực thành phố, đất nước dạng low poly cho in 3D, cắt CNC. Kết hợp giữa dữ liệu cao độ của địa hình thực tế và mô hình 3D để tính toán kích thước và số lượng các lớp in phù hợp.

Dịch vụ 3D

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mô hình 3D: Mô hình hóa 3D công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng. Phim, ảnh diễn họa, mô phỏng 3D dự án, công trình, kết cấu. Mô hình hóa 3D các bộ phận, chi tiết phục vụ cho công nghệ in 3D, cắt…
Read more