Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: Infrastructure

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_Railway3D

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

Thông tin Dự án: Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm. Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga. Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.

NDM_3Dtech_BIM5D

Mô phỏng BIM 5D

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM cho công trình. Kết hợp giữa 3D + Thêm tiến độ (4D) và Chi phí (5D). Mô phỏng quá trình thi công trong Autodesk Navisworks. Video:

Nút giao thông nhiều tầng trong Infraworks

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình 3D thiết kế nút giao thông nhiều tầng trong Autodesk Infraworks.

NDM_3Dtech_DEM

Tạo địa hình từ ảnh chụp bằng Drone

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình địa hình (DEM), ảnh Orthophoto từ dữ liệu ảnh chụp khảo sát bằng Drone.

Dịch vụ BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more