Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: Infrastructure

3D & BIM Technology Services

Số hóa bản vẽ xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Số hóa bản vẽ xây dựng:

Dịch vụ Điều phối BIM

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều phối BIM:

Mô hình hóa và Diễn họa Hạ tầng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tạo mô hình 3D và Diễn họa công trình hạ tầng:

NDM Substation Infraworks model

Mô hình Trạm biến áp trong Infraworks

Thông tin Dự án: Mô hình 3D Trạm biến áp trong Autodesk Infraworks. Thông tin thể hiện bao gồm đường vào trạm biến áp kết nối với tuyến đường hiện trạng, khu vực đào đắp, hàng rào… Cảnh quan cây cối được thể hiện với kích thước và chủng loại theo thiết kế. Mô hình…
Read more

Minh họa quá trình thi công

Thông tin Dự án: Tạo ảnh 3D minh họa quá trình công nhà máy xử lý nước biển, hệ thống đường ống kết nối với nhà máy đến các khu vực trong thành phố.

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo… Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực. Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.

NDM_3Dtech_Railway3D

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

Thông tin Dự án: Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm. Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga. Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.

NDM_3Dtech_BIM5D

Mô phỏng BIM 5D

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM cho công trình. Kết hợp giữa 3D + Thêm tiến độ (4D) và Chi phí (5D). Mô phỏng quá trình thi công trong Autodesk Navisworks. Video:

Nút giao thông nhiều tầng trong Infraworks

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình 3D thiết kế nút giao thông nhiều tầng trong Autodesk Infraworks.

NDM_3Dtech_hatang

Mô hình 3D hạ tầng giao thông

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D công trình cầu, đường, hầm, cảnh quan, 3D hiện trạng. Làm phim, ảnh giới thiệu dự án. Video: