Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình 3D hạ tầng giao thông

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_hatang

Thông tin Dự án:

Dựng mô hình 3D công trình cầu, đường, hầm, cảnh quan, 3D hiện trạng.

Làm phim, ảnh giới thiệu dự án.

Video: