Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Nút giao thông nhiều tầng trong Infraworks

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Xây dựng mô hình 3D thiết kế nút giao thông nhiều tầng trong Autodesk Infraworks.