Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô phỏng BIM 5D

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_BIM5D

Thông tin Dự án:

Mô hình 3D BIM cho công trình.

Kết hợp giữa 3D + Thêm tiến độ (4D) và Chi phí (5D).

Mô phỏng quá trình thi công trong Autodesk Navisworks.

Video: