Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_Railway3D

Thông tin Dự án:

Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm.

Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga.

Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.