Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: VA

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_Railway3D

Mô hình 3D đường tàu điện ngầm

Thông tin Dự án: Mô hình 3D cho hệ thống các nhà ga, đường hầm và đường tàu điện ngầm. Tạo mô hình thực tế ảo VR cho nhà ga. Làm phim, ảnh minh họa phương án thiết kế.

Dịch vụ Thực tế ảo (Virtual Reality)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực tế ảo (VR): Chuyển đổi thiết kế 2D, 3D sang mô hình thực tế ảo VR (Virtual Reality). Kết hợp với kính để xem và tương tác với mô hình một cách trực quan. Làm phim, ảnh (VA – Virtual Animation) trực tiếp từ mô hình phục vụ…
Read more