Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Thẻ: Point cloud

3D & BIM Technology Services

Số hóa bản vẽ xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Số hóa bản vẽ xây dựng:

NDM 3Dtech - Site Plan

Bản vẽ khảo sát hiện trạng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D khảo sát hiện trạng bao gồm bản vẽ mặt bằng bên trong nhà (floor plan) và bản vẽ hiện trạng bên ngoài (site plan). Thể hiện đầy đủ thông tin kích thước, cao độ của cửa sổ, cửa đi, trần, mái nhà… Thể hiện đầy đủ thông…
Read more

Point cloud to CAD

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ bản vẽ CAD hoàn công (as-built) từ dữ liệu đầu vào Point cloud. Bản vẽ CAD không chỉ bám sát dữ liệu khảo sát (point cloud) mà còn phải thể hiện vật liệu cũng như tình trạng bề mặt tường, mái…

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo… Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực. Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.

Số hóa 3D cột điện, cột thu phát sóng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Số hóa cột điện cao thế, cột thu phát sóng… từ dữ liệu Point cloud, tạo mô hình 3D và các bản vẽ 2D. Mô hình sau khi được số hóa sẽ dễ dàng cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa…

2D và 3D floor plan

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước. Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Dịch vụ Mô hình hóa BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more