Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Dịch vụ Mô hình hóa BIM

3D & BIM Technology Services

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây dựng cho đến khi bị phá hủy.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Mô hình hóa BIM cho các công trình Kiến trúc và hạ tầng:

  • Mô hình hóa 3D & BIM các cấp độ LOD 200, 300, 400 từ các dữ liệu: Bản vẽ 2D, Bản phác thảo, Quét đám mây điểm (Point cloud);
  • Tạo point cloud, mô hình 3D & BIM từ dữ liệu ảnh chụp, drone,…
NDM_3Dtech_DEM