Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Dịch vụ Điều phối BIM

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều phối BIM:

  • Kết hợp dữ liệu từ các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, MEP, Hạ tầng… trong các phần mềm chuyên dụng như Navisworks, VDC…
  • Kiểm tra phát hiện các xung đột;
  • Tạo mô hình 4D, 5D quá trình xây dựng cho dự án.
NDM_3Dtech_BIM5D