Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô phỏng nhà để xe thông minh

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Dựng mô hình 3D và làm phim mô phỏng nhà để xe thông minh.

Minh họa hoạt động của hệ thống kiểm tra xe tự động.