Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Danh mục: Dự án

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_hatang

Mô hình 3D hạ tầng giao thông

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D công trình cầu, đường, hầm, cảnh quan, 3D hiện trạng. Làm phim, ảnh giới thiệu dự án. Video:

NDM_3Dtech_DEM

Tạo địa hình từ ảnh chụp bằng Drone

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình địa hình (DEM), ảnh Orthophoto từ dữ liệu ảnh chụp khảo sát bằng Drone.

NDM_3Dtech_exterior_1

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe… Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc. Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.

2D và 3D floor plan

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước. Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.