Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_exterior_1

Thông tin Dự án:

Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe…

Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc.

Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.