Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Thẻ: 3D

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_exterior_1

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe… Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc. Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.

Dịch vụ 3D

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mô hình 3D: Mô hình hóa 3D công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng. Phim, ảnh diễn họa, mô phỏng 3D dự án, công trình, kết cấu. Mô hình hóa 3D các bộ phận, chi tiết phục vụ cho công nghệ in 3D, cắt…
Read more