Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Tác giả: admin

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_hatang

Mô hình 3D hạ tầng giao thông

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D công trình cầu, đường, hầm, cảnh quan, 3D hiện trạng. Làm phim, ảnh giới thiệu dự án. Video:

NDM_3Dtech_DEM

Tạo địa hình từ ảnh chụp bằng Drone

Thông tin Dự án: Xây dựng mô hình địa hình (DEM), ảnh Orthophoto từ dữ liệu ảnh chụp khảo sát bằng Drone.

NDM_3Dtech_exterior_1

Dựng mô hình 3D và diễn họa kiến trúc

Thông tin Dự án: Dựng mô hình 3D nhà, cảnh quan, bãi đỗ xe… Render phim, ảnh diễn họa phương án kiến trúc. Dữ liệu đầu vào từ bản phác thảo sơ bộ.

2D và 3D floor plan

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D với đầy đủ kích thước. Tạo mặt bằng 3D cùng nội thất. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Dịch vụ Thực tế ảo (Virtual Reality)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực tế ảo (VR): Chuyển đổi thiết kế 2D, 3D sang mô hình thực tế ảo VR (Virtual Reality). Kết hợp với kính để xem và tương tác với mô hình một cách trực quan. Làm phim, ảnh (VA – Virtual Animation) trực tiếp từ mô hình phục vụ…
Read more

Dịch vụ 3D

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mô hình 3D: Mô hình hóa 3D công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng. Phim, ảnh diễn họa, mô phỏng 3D dự án, công trình, kết cấu. Mô hình hóa 3D các bộ phận, chi tiết phục vụ cho công nghệ in 3D, cắt…
Read more

Mô hình BIM kiến trúc từ Point cloud

Thông tin Dự án: Mô hình 3D BIM kiến trúc trong Autodesk Revit. Dữ liệu đầu vào là Point cloud.

Dịch vụ BIM

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây…
Read more