Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Dịch vụ Thực tế ảo (Virtual Reality)

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thực tế ảo (VR):

  • Chuyển đổi thiết kế 2D, 3D sang mô hình thực tế ảo VR (Virtual Reality). Kết hợp với kính để xem và tương tác với mô hình một cách trực quan.
  • Làm phim, ảnh (VA – Virtual Animation) trực tiếp từ mô hình phục vụ cho công tác trình chiếu, thuyết minh.