Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Dịch vụ BIM

3D & BIM Technology Services

BIM (Building Information Modeling) hay còn gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây dựng cho đến khi bị phá hủy.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ BIM cho các công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng:

  • Mô hình BIM 3D, 4D, 5D từ các bản phác thảo, bản vẽ 2D, Point cloud…
  • Điều phối BIM: Tổng hợp dữ liệu thiết kế các bộ môn, tính toán va chạm.
  • Quản lý BIM: Tư vấn xây dựng hệ thống BIM cho dự án.