Hanoi, Vietnam
ndm.3dtech@gmail.com

Dịch vụ 3D

3D & BIM Technology Services

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến mô hình 3D:

  • Mô hình hóa 3D công trình hạ tầng, giao thông, dân dụng.
  • Phim, ảnh diễn họa, mô phỏng 3D dự án, công trình, kết cấu.
  • Mô hình hóa 3D các bộ phận, chi tiết phục vụ cho công nghệ in 3D, cắt CNC.
  • Tạo mô hình địa hình 3D cùng ảnh orthophoto từ ảnh chụp khảo sát bằng máy bay không người lái (UAV, Drone).
  • GIS 3D: Kết hợp mô hình 3D thực tế ảo với các dữ liệu địa lý.